top of page

Driejarige postgraduaat contextuele systemische counselingopleiding i.s.m.

Iets voor jou?

 

Heb je de ambitie om je te verdiepen in het begrijpen van menselijke relaties, familiedynamiek en de sociale en culturele invloeden hiervan?

 

Heb je bovendien al een bachelor- of masterdiploma op zak? Of ben je reeds aan de slag als psychosociale hulpverlener: counselor, therapeut, psycholoog, maatschappelijk werker of ander professional die werkt met individuen, stellen, gezinnen of groepen.

 

Dan is dit postgraduaat iets voor jou. Het programma is zo ontworpen dat we je theoretische en technische inzichten verdiepen, maar je ook doen groeien als mens én in je beroepsrol als counselor. De opleiding heeft tot doel je te vormen tot een volwaardige counselor die zelfstandig counseling kunnen aanbieden.

Het citaat van Martin Buber ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’ is de hoeksteen van de opleiding contextueel-systemische counseling. Mensen bestaan als ‘zelf’ in de relatie met andere ‘zelven’. In die relaties bevinden zich de bronnen van groei en heling. Vertaald naar het werkveld van de counselor betekent dit dat groei en heling tot stand komen in de ontmoeting tussen mensen. 

 

Contextueel- systemische counseling doet beroep op de relationele hulpbronnen die vervat liggen in de verbinding met de mensen in de relationele context van de cliënten met wie we werken. Dit zijn in de eerste plaats de familieleden, met wie mensen door de feiten verbonden zijn. Daarnaast werken we uiteraard ook met de verworven relaties in de systemen waar mensen deel van uitmaken.

 

De opleiding wil met deze visie een aanvulling bieden op een eenzijdige medische en individuele benadering van menselijk verdriet en lijden. Dit is niet enkel een geloof in de helende kracht van verbinding, maar ook een vertrouwen in de uitkomst van onderzoek naar de werkzame factoren in psychosociale hulpverlening. 

Wat leer je?

De drie opleidingsjaren zijn parallel opgebouwd. Binnen elk opleidingsjaar worden zowel het theoretisch-technisch kader (TTK) als het persoonlijk professioneel proces (PPP) en de praktijk op de werkvloer (Supervisie) behandeld. Hoewel ze in duidelijk te onderscheiden opleidingsonderdelen zitten zijn deze opleidingssporen voortdurend tegelijkertijd aanwezig. Maar in elk opleidingsonderdeel  ligt de klemtoon op één van de sporen.

 

  • Je bestudeert de principes van contextuele counseling, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van menselijke relaties binnen de bredere context van familiesystemen, sociale omgevingen en culturele invloeden.

  • Je verdiept je in verschillende theoretische perspectieven en modellen binnen het domein van systemische counseling, waaronder vijfdimensionele model van Ivan Boszormenyi-Nag.

  • Je leert onder leiding van professionals uit het werkveld hoe je in de praktijk op de werkvloer een dialogische relatie aangaat tussen hulpvrager en hulpverlener.

Je verwerft vaardigheden in een breed scala aan counselinginterventies, waaronder communicatietechnieken, conflictoplossing, gezinsgesprekken, systeemheroriëntatie en meer. Deze technieken worden aangepast aan de specifieke settings en problematieken die in jouw werkomgeving leven.

Wie word je?

 

De finaliteit in de opleiding is een counselor aan het werkveld toe te voegen die zijn modellen kent, die een warme, accepterende hulpverleningsrelatie kan aangaan en die zicht en controle heeft over zijn eigen dynamiek in deze hulpverleningsrelatie. Specifieke settings en problematieken worden door de deelnemers aangebracht. De opleiding zal inspelen op wat daarrond leeft bij de deelnemers

Het postgraduaat in Contextuele Systemische Counseling stelt professionals in de geestelijke gezondheidszorg,  het jeugd- en welzijnswerk en de zorg voor mensen met een beperking (VAPH-sector) in staat om zich te ontwikkelen tot competente en warme counselors die een accepterende hulpverleningsrelatie kunnen aangaan en die zicht en controle hebben over hun eigen dynamiek in deze hulpverleningsrelatie. Na het voltooien van dit programma kunnen afgestudeerden verschillende rollen en functies vervullen, waaronder:
- individuele counselingpraktijk, individuele of groepsgerichte gesprekken
- binnen GGZ-settings
- binnen socio-culturele settings
- binnen onderwijs en CLB (leerlingenbegeleiding, ouderbegeleiding, zorgondersteuning)
- Binnen zorginstellingen (rust en verzorgingstehuizen, opvang, thuiszorg,…)
- binnen organisaties vanuit HR
- binnen sector VAPH

Toelatingsvoorwaarden:

De kandidaat-student dient te beschikken over minimaal een graduaats- of bachelordiploma in het studiegebied Sociaal- Agogisch werk, Gezondheidswetenschappen of Psychologie en pedagogische wetenschappen, of een diploma dat daarmee gelijkwaardig is.

Daarnaast moet de kandidaat-student als professional werkzaam zijn binnen hulpverlenings- of begeleidingswerk waarbij er counseling plaatsvindt.

Tot slot moet de kandidaat-student worden toegelaten op basis van een selectieprocedure waarbij de persoonlijke motivatie wordt geëvalueerd.

Programma:

Het postgraduaat bestaat uit 3 jaar. Binnen elk opleidingsjaar worden zowel het theoretisch-technisch kader als het persoonlijk professioneel proces en de praktijk op de werkvloer behandeld. Hoewel ze in duidelijk te onderscheiden opleidingsonderdelen zitten zorgen we altijd voor een combinatie van theorie en praktijk.

 

1ste jaar

In het eerste jaar focus je vooral op het verwerven en integreren van kennis (wetenschappelijk en existentieel).

 

  • In semester 1 gaat het er om een aantal systemische en aanverwante modellen te verwerven. Het vijfdimensionele contextuele model fungeert daarbij als epistemologisch kader dat helpt de kaders naast en door elkaar heen te hanteren om te begrijpen wat zich afspeelt op de werkvloer. Deze modellen bieden inzicht en taal.

 

  • In semester 2 wordt de focus verlegd. De cursisten onderzoeken hun eigen geschiedenis in hun familie van herkomst en in hun relaties om contact te krijgen welke emoties, patronen en balansen van geven en nemen invloed hebben op het functioneren in hun beroepsrol. In het supervisie blok staat de spot om waar het uiteindelijk om draait: het werk op de werkvloer.

 

2de jaar

In het tweede jaar ligt de klemtoon op het contextueel-systemisch procesmatig werken. Daarbij nemen we het onderzoekswerk van Van der Meiden onder de loep.  

 

3de jaar

In het derde jaar wordt er verdiepend gewerkt door middel van thematische dagen en via de vervolgsupervisie. Tevens staat er ter afsluiting een eindpresentatie gepland

Praktische informatie:

- Intakegesprek na inschrijving/registratie:
Het intakegesprek is om de inschrijvingsvoorwaarden na te gaan én is een eerste ontmoeting met de opleiding,
waar naar motivatie en verwachtingen wordt gepeild.

- De opleidingsdagen gaan door te Wijnegem, De Kanteling; Turnhoutsebaan 197a in 2110 Wijnegem op vrijdagen 
Klik hier voor data en lesplanning eerste jaar.
- Lestijden zijn van 9.00u tot 16.00u.
- dranken (koffie - thee - water) zijn de ganse dag ter beschikking.

- 's Middags is er een broodjeslunch in begrepen.

- Dit is een door de BVRGS erkende opleiding. Check via deze link de voorwaarden op hun website.

Kostprijs:

Kostprijs van de opleiding is 2.495 euro/opleidingsjaar

Inschrijven:

Deze opleiding wordt in samenwerking met AP-Hogeschool georganiseerd.
Inschrijvingen dient via AP-Hogeschool te gebeuren.
Dit kan via volgende link:
Contextuele Systemische Counseling | AP Hogeschool

 

We kijken ernaar uit je te ontmoeten.
 

Registreer hieronder je plaats:

registratie deelname postgraduaat contextuele systemische counselingopleiding start sept. 2024

Dankjewel voor je registratie!

bottom of page